Excelleren in kwaliteit

Apparatenbouw en Lasserij

We beschikken over een ruime apparatenbouw en lasafdeling waarin lassers hoogwaardige constructies vervaardigen. Daarin verwerken we verschillende materialen, zoals staal en roestvrij staal, in alle denkbare lasprocessen. Voor diverse, seriematige constructies beschikken we over een lasmanipulator om onderdelen op hoogwaardige wijze aan elkaar te verbinden. Binnen deze afdeling zijn we door de combinatie van faciliteiten in staat om grote én nauwkeurige machineframes, machinedelen en halffabricaten te produceren en samen te stellen.

Aan lassen worden vandaag de dag steeds hogere eisen gesteld. Wij volgen de stand der techniek om steeds weer te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen die gesteld worden aan laswerk. Wij vinden ook dat we dat “aan onze stand verplicht zijn”.